ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Βόσκε τα πρόβατά μου»

Εισαγωγή

Αυτή την τριμηνία θα μελετήσουμε τις Α’ και Β’ Πέτρου επιστολές οι οποίες γράφτηκαν από κάποιον που ήταν μαζί με τον Ιησού στις πιο σημαντικές στιγμές της επίγειας διακονίας Του.

Επιπλέον, ο ηγετικός ρόλος του Πέτρου στην πρώτη εκκλησία, κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσες τις επιστολές του. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό μ’ αυτές τις επιστολές είναι ότι απευθύνονται σε εκκλησίες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες: από έξω είχαν διωγμούς, και εντός, τον κίνδυνο των ψευδοδιδασκάλων.

Ο Πέτρος προειδοποιεί για τις αμφιβολίες που σπέρνουν οι ψευδοδιδάσκαλοι για την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. «Πού είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως» (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 4). Σήμερα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά, βλέπουμε πόσο επίκαιρη είναι η προειδοποίηση του.

Επιπλέον, ο Πέτρος αναφέρεται συχνά στη θλίψη που αντιμετώπιζαν οι πιστοί. Θυμίζει στους αναγνώστες του την ασύγκριτα μεγάλη θλίψη του Ιησού, ο Οποίος επωμίστηκε τις αμαρτίες όλου του κόσμου και πέθανε στον σταυρό (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24). Συνεχίζει όμως με τα καλά νέα ότι με τον θάνατό Του, ο Ιησούς ελευθερώνει από τον αιώνιο θάνατο που φέρνει η αμαρτία, δικαιώνοντας όσους Τον εμπιστεύονται (Α’ Πέτρ. 2/β’ 24).

Στη συνέχεια ο Πέτρος στρέφει την προσοχή τους στην επικείμενη επιστροφή του Ιησού στη γη για να αποδώσει τη δικαιοσύνη του Θεού (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10-12). Τονίζει ότι η προοπτική της κρίσης πρέπει να επηρεάσει τη ζωή κάθε πιστού. Με την επιστροφή Του, ο Ιησούς θα εξαλείψει κάθε αμαρτία και θα καθαρίσει τη γη με φωτιά (Β’ Πέτρ. 3/γ’ 7). Τότε, οι Χριστιανοί θα λάβουν την κληρονομιά που ο Θεός τούς ετοίμασε στον ουρανό (Α’ Πέτρ. 1/α’ 4).

Ο Πέτρος δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς πρέπει να ζουν οι Χριστιανοί. Πρώτον και κυριότερον, οι Χριστιανοί πρέπει να αγαπάνε ο ένας τον άλλον (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 8). Ολοκληρώνει την άποψη του λέγοντας, «Τελευταίον δε, γίνεσθε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8).

Οι επιστολές του Πέτρου είναι επίσης μία έντονη διακήρυξη του ευαγγελίου, του βασικού μηνύματος όλης της Αγίας Γραφής. Άλλωστε, αν κάποιος γνώριζε τη σώζουσα χάρη του Κυρίου, αυτός ήταν ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που τόσο ανοικτά αρνήθηκε τον Κύριό Του (ακόμη και με αναθεματισμούς), λέγοντας «Δεν γνωρίζω τον Άνθρωπον» (Ματθ. 26/κς’ 74), αργότερα, άκουσε από τον Ιησού να του λέει, «Βόσκε τα πρόβατά μου» (Ιωάν. 21/κα’ 17). Αυτές οι δύο επιστολές δείχνουν το έργο του Πέτρου στα πρόβατα του Κυρίου.

Και φυσικά, σ’ αυτό το έργο περιλαμβάνεται και η διακήρυξη της μεγάλης αλήθειας της σωτηρίας μέσω πίστης στον Χριστό, ένα θέμα που ο απόστολος Παύλος κήρυξε με θέρμη. Αυτή είναι η αλήθεια της χάρης του Θεού. Και ο Πέτρος την γνώριζε, όχι μόνο θεωρητικά, ή ως δόγμα, αλλά επειδή βίωσε προσωπικά αυτήν την δύναμη και την χάρη.

Σχετικά με τις επιστολές του Πέτρου, ο Μαρτίνος Λούθηρος αναφέρει: «Συνεπώς οι επιστολές του Πέτρου είναι από τα σπουδαιότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και είναι το πραγματικό και αληθινό Ευαγγέλιο. Μιας και ο Πέτρος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Παύλος και όλοι οι Ευαγγελιστές, διδάσκει το αληθινό δόγμα της πίστης, το πώς δηλαδή ο Χριστός έλαβε τις αμαρτίες μας για να μας σώσει.» Commentary on the Epistles of Peter and Jude, σ. 2,3.

Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο να βόσκει τα πρόβατά Του. Κι εμείς συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτά τα πρόβατα. Ας τραφούμε λοιπόν.

Επιστροφή