ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιστολή Ιακώβου

Μία «Αχυρένια Επιστολή»

Η επιστολή του Ιακώβου είναι από τα πιο παρεξηγημένα βιβλία της Αγίας Γραφής. Στη Συζήτηση της Λειψίας το 1519, ο Ρωμαίος Καθολικός λόγιος Johann Eck χρησιμοποίησε την επιστολή του Ιακώβου ως απόδειξη ότι η σωτηρία είναι εξ έργων, για να αντικρούσει την θέση του Λούθηρου για την δικαίωση μέσω πίστης.

Έτσι, ο Λούθηρος υποστήριξε πως η επιστολή του Ιακώβου δεν...

ήταν θεόπνευστη επειδή δίδασκε τη δικαίωση εξ έργων. Στην εισαγωγή του της Γερμανικής μετάφρασης της Καινής Διαθήκης το 1522, ο Λούθηρος αναφέρει την προτίμησή του στα βιβλία του Ιωάννη, στις επιστολές Ρωμαίους, Γαλάτας, Εφεσίους και Α’ Πέτρου, στις οποίες φανερώνεται ο Χριστός, και διδάσκονται «όλα όσα είναι αναγκαία… να ξέρουμε».

Στην εισαγωγή του για την επιστολή του Ιακώβου, ο Λούθηρος την αποκάλεσε «Αχυρένια Επιστολή», επειδή «δεν έχει καμία ευαγγελική αξία μέσα της.» Παρότι ο Λούθηρος δεν την απέκλεισε ποτέ από τον κανόνα της Αγίας Γραφής, ωστόσο τη διαχώρισε από τον πυρήνα του Βιβλικού κανόνα.

Η προτίμηση που έδειξε ο Λούθηρος στις επιστολές του Παύλου, προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας, και η απόρριψη της επιστολής του Ιακώβου, επηρέασε τον τρόπο σκέψης πολλών Χριστιανών. Ποιος ήταν ο Ιάκωβος; Ήταν κάποιος νομικιστής που εναντιωνόταν στη διδασκαλία του Παύλου περί δικαίωσης μέσω πίστης, διδάσκοντας ότι η σωτηρία είναι εξ έργων; Ή μήπως έδινε μία άλλη προοπτική στο θέμα, όπως έκανε και ο Ιησούς στις διδασκαλίες Του; Ασφαλώς, και ισχύει το δεύτερο.

Δεν συμμερίζονταν όμως όλοι οι μεταρρυθμιστές την άποψη του Λούθηρου για την επιστολή του Ιακώβου. Ο Μελάγχθων μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του Λούθηρου, πίστευε πως τα γραπτά του Παύλου και του Ιακώβου δεν αντικρούονταν.

Ο Ιάκωβος είχε προσωπική γνώση του Ιησού. Για την ακρίβεια, η επιστολή του είναι από τα πρώτα Χριστιανικά γραπτά και, σε σχέση με τις υπόλοιπες επιστολές, μοιάζει περισσότερο με τις διδασκαλίες του Ιησού που συναντάμε στα Ευαγγέλια. Όπως και στις παραβολές του Ιησού, στην επιστολή αυτή βλέπουμε πολλές εικόνες από τη γεωργία και τον οικονομικό κόσμο. Άλλα σημαντικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται, είναι η σοφία, η προσευχή, και φυσικά η πίστη.

Ο Ιάκωβος είναι μοναδικός από πολλές απόψεις και μάλιστα ανοίγει ένα παράθυρο για μας στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι πρώτοι Χριστιανικοί. Με το φθόνο, τη ζήλια και τον υλισμό, φαίνεται πως υπήρχαν κοινωνικές και πολιτισμικές εντάσεις, καθώς οι πλούσιοι Χριστιανοί έχαιραν προνόμια εις βάρος των φτωχότερων. Επιπλέον, βλέπουμε την εξέλιξη της Μεγάλης Διαμάχης καθώς ο Ιάκωβος επιτίθεται, στις κίβδηλες μορφές σοφίας και πίστης.

Η επιστολή του Ιακώβου, μας διαβεβαιώνει για την επιστροφή του Ιησού και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το νόμο, την κρίση και τη Δευτέρα Παρουσία – θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας. Ο Ηλίας δίνεται ως ένα ιδιαίτερο παράδειγμα προς μίμηση στην εκκλησία των Αντβεντιστών που η αποστολή της είναι να προετοιμάσει το δρόμο για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού.

Επομένως, το ταξίδι μας αυτήν την τριμηνία καλύπτει, υπό μία έννοια, όλη την Χριστιανική εποχή, γιατί εμπεριέχει στοιχεία από την πρώτη εκκλησία και δίνει ιδιαίτερες ενδείξεις για τις έσχατες ημέρες.

Επιστροφή