ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Χριστός και οι έσχατες ημέρες

Εισαγωγή

Λίγο πριν τη σταυρική Του θυσία, ο Ιησούς είπε τα εξής παρηγορητικά λόγια στους μαθητές Του:
«Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε.» (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-4).

Παρότι δεν είχαν καταλάβει πλήρως το νόημα των λόγων Του ή το πότε θα εκπληρωνόταν η υπόσχεσή Του, οι μαθητές παρηγορήθηκαν από τα λόγια αυτά του Ιησού. Τόπο στην κατοικία του Πατέρα; Ένα μέρος που θα τους ετοίμαζε ο Ιησούς; Αυτό ήταν σαφέστατα ανώτερο από οτιδήποτε προσφέρει αυτός ο κόσμος.

Λίγες μέρες πριν, ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του τι θα συνέβαινε πριν την επιστροφή Του. Υπό μία έννοια τους αποκάλυψε το μέλλον, το οποίο δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Πόλεμοι, φήμες πολέμων, έθνη εναντίον εθνών, λιμοί και σεισμοί, και όλα αυτά, όπως είπε ο Ιησούς, είναι μόνο «αρχή ωδίνων». Θα υπάρχουν επίσης, διωγμοί, προδοσίες, απάτες και δοκιμασίες.

Σήμερα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεγάλο μέρος των λόγων του Ιησού έχει εκπληρωθεί. Βλέπουμε την εκπλήρωση δύο σημαντικών χρονικών προφητειών. Η πρώτη είναι του Δαν. 7/ζ’ 25, «μέχρι καιρού και καιρών, και ημίσεος καιρού» (δείτε επίσης Αποκ. 12/ιβ’ 6,14, 13/ιγ’ 5, Αρ. 14/ιδ’ 34), η οποία ξεκίνησε τον 6ο μ.Χ. αιώνα, και τελείωσε στα τέλη του 18ου αιώνα (538-1798 μ.Χ.). Επίσης, έχουμε και την εκπλήρωση της μεγαλύτερης χρονικής προφητείας των 2.300 ημερονυκτίων του Δαν. 8/η’ 14 που ολοκληρώνεται το 1844.

Είναι βέβαιο ότι ζούμε «το τέλος των ημερών» (Δαν. 12/ιβ’ 13). Μπορεί να μην ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει το τέλος – με αποκορύφωμα την Δευτέρα Παρουσία – αλλά και δεν χρειάζεται. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θα έρθει, και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι.

Πώς; Η καλύτερη απάντηση πιθανόν να βρίσκεται στο εδάφιο, «Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε» (Κολ. 2/β’ 6). Με άλλα λόγια, με τόσα παγκόσμια γεγονότα και τόσες θεωρίες για τις έσχατες ημέρες, μπορούμε πολύ εύκολα να αποπροσανατολιστούμε και να εστιάσουμε στα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και όχι στον Ίδιο τον Χριστό, ο Οποίος είναι το κλειδί στην προετοιμασία μας.

Αυτή την τριμηνία θα αναφερθούμε στους έσχατους καιρούς ωστόσο, θα εστιάσουμε στον Ιησού και στο πώς να προετοιμαστούμε για τις έσχατες ημέρες. Πρέπει να εξετάσουμε τις ημερομηνίες της ιστορίας, τα παγκόσμια γεγονότα, και την ιστορία, επειδή η Αγία Γραφή τα συνδέει με το τέλος. Ακόμη και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, η Αγία Γραφή μιλάει για τον Ιησού, το Ποιος είναι, τι έκανε για εμάς, τι κάνει τώρα για εμάς, και τι θα κάνει για εμάς όταν επιστρέψει. Ο Χριστός ο Εσταυρωμένος πρέπει να είναι το κέντρο της πίστης μας ή όπως ο Παύλος λέει, «Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον» (Α’ Κορ. 2/β’ 2). Όσο περισσότερο εστιάζουμε σ’ Αυτόν, τόσο περισσότερο θα Του μοιάζουμε, θα υπακούμε σ’ Αυτόν, και θα προετοιμαζόμαστε για όλα όσα μας περιμένουν, τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και στο τέλος – την ημέρα που θα εισέλθουμε στον «τόπο» που ετοίμασε ο Ιησούς για όσους Τον αγαπούν.

Επιστροφή