Απρ. - Μάι. - Ιουν. 2018

Προετοιμασία για τους έσχατους καιρούς

Ο Χριστός και οι έσχατες ημέρες

Λίγο πριν τη σταυρική Του θυσία, ο Ιησούς είπε τα εξής παρηγορητικά λόγια στους μαθητές Του:
«Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε.» (Ιωάν. 14/ιδ’ 1-4).

Περισσότερα...


Κατέβασε τη Σχολή Σαββάτου σε μορφή PDF

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook

Επέλεξε τη εβδομαδιαία μελέτη που επιθυμείς ή κατέβασε όλες τις μελέτες του τριμήνου.

get adobe reader
Για να δεις τις μελέτες της σχολής Σαββάτου απαιτείται Adobe Acrobat PDF Reader.

Κατέβασε σε μορφή ePub για iPhone ή iPad

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook
esxatoi kairoi

Προετοιμασία για τους

έσχατους καιρούς

2η Τριμηνία 2018


Προέλευση IBook

Οδηγίες:

Πρώτη επιλογή:
1.  Κατέβασε από το iPod Touch, iPhone ή iPad σου
και θα αποθηκευτεί αυτόματα στη βιβλιοθήκη του iBooks.

Δεύτερη επιλογή:
1.  Κατέβασε από τον υπολογιστή σου.
2.  Πρόσθεσε το .ePub αρχείο στη βιβλιοθήκη του iTunes.
3.  Sync με το iPod Touch, iPhone ή iPad.