ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

Εισαγωγή

Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη’ 19).

Βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό.

Στο 5ο από τα 28 Βασικά Πιστεύω της Χριστιανικής Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας με τίτλο «Θεός το Άγιο Πνεύμα», διαβάζουμε: «Ο Αιώνιος Θεός το Άγιο Πνεύμα ήταν σε δράση με τον Πατέρα και τον Υιό κατά τη δημιουργία, την ενσάρ-κωση και τη λύτρωση. Ενέπνευσε τους συγγραφείς της Βίβλου. Ενέπλησε τη ζωή του Χριστού με δύναμη. Ελκύει και ελέγχει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ανανεώνει και μεταμορφώνει στην εικόνα του Θεού εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται. Απεσταλμένος από τον Πατέρα και τον Υιό να είναι πάντοτε με τα παιδιά Του, διαχέει τα πνευματικά χαρίσματα στην εκκλησία, την ενδυναμώνει ώστε αυτή να δώσει τη μαρτυρία της για το Χριστό, και σε αρμονία με τη Γραφή την οδηγεί σε όλη την αλήθεια.»

Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε το έργο και τη δραστηριότητα του Θεού Πατέρα. Παντού βλέπουμε τις ενέργειές Του. Στην Καινή Διαθήκη από την άλλη, ιδιαίτερα στα Ευαγγέλια, διαβάζουμε συνεχώς για το έργο του Ιη-σού, του Υιού. Η ζωή, ο θάνατος και η ουράνια διακονία του Ιη-σού, κυριαρχούν στην Καινή Διαθήκη.

Σε αντίθεση με τις δραστηριότητες του Πατέρα και του Υιού, το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν αναφέρεται καθαρά σε κανένα από τα δύο μέρη της Αγίας Γραφής.

Και υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό: το Άγιο Πνεύμα δεν θέλει να είναι το επίκεντρο. Το έργο Του θα λέγαμε πως είναι στο παρασκήνιο. Ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται πιο άμεσα στο Λόγο, γιατί το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να στρέψει την προσοχή μας στον Ιησού και σε όλα όσα έκανε για εμάς.

Καθώς θα μελετούμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε πόσο καίριο ρόλο έχει στην Χριστιανική μας εμπειρία. Το Άγιο Πνεύμα, ως Θεός, ξέρει τον Θεό όσο κανείς, και μπορεί να μας Τον φανερώσει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι που ενέπνευσε τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, και το Άγιο Πνεύμα είναι που οδηγεί και εμάς σήμερα στη μελέτη μας. Το Άγιο Πνεύμα μας διαβεβαιώνει για τη σωτηρία μας μέσω του Ιησού Χριστού (Ρωμ. 8/η’ 16), και μας δίνει ενδείξεις για το έργο του Θεού στη ζωή μας (Α’ Ιωάν. 3/γ’ 24). Ακόμη, μας καθαρίζει από την αμαρτία και μας αγιάζει. «Και τοιούτοι υπήρχετε τινές· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών» (Α’ Κορ. 6/ς’ 11). Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να αυξανόμαστε σε αγιοσύνη και μας δίνει τον καρπό Του – «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5/ε’ 22,23).

«Το Πνεύμα δόθηκε σαν μία αναγεννητική δύναμη χωρίς την οποία η θυσία του Χριστού δεν θα είχε αξία. Η δύναμη του κακού είχε ριζώσει βαθιά επί αιώνες και η υποταγή των ανθρώπων στη σατανική αυτή δουλειά ήταν καταπληκτική. Θα μπορούσε κανείς να αντισταθεί και να νικήσει την αμαρτία μόνο με την κραταιά επέμβαση του τρίτου προσώπου της τριαδικής Θεότητας που θα ερχόταν όχι με περιορισμένη δύναμη, αλλά με την πληρότητα της θεϊκής ισχύος. Το Άγιο Πνεύμα καθιστά αποτελεσματικά τα όσα κατεργάσθηκε ο Λυτρωτής του κόσμου.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 645.

Λόγω του καίριου ρόλου του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των πι-στών, αυτή την τριμηνία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το θαυμάσιο δώρο που μας έχει δοθεί.

Επιστροφή