ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Αιώνιο Ευαγγέλιο

Το Αιώνιο Ευαγγέλιο

Ένας ποιμένας σήκωσε την Αγία Γραφή του μπροστά σ’ όλη τη συνάθροιση. Ήταν γεμάτη τρύπες. Κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου, ο ίδιος και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες υπογράμμισαν όλες τις περικοπές της Αγίας Γραφής που αφορούσαν την δικαιοσύνη, την φτώχεια, τα πλούτη, και την καταδυνάστευση. Στη συνέχεια έκοψαν όλα αυτά τα εδάφια, με αποτέλεσμα οι Γραφές τους να καταστραφούν. Αυτά τα θέματα είναι πολύ βασικά στην Αγία Γραφή και αν τα αφαιρέσουμε θα χάσουμε από την Αγία Γραφή. Η σκισμένη Γραφή φωνάζει γι’ αυτά που ο Θεός ενδιαφέρεται.

Τι πρέπει να διδαχθούμε εμείς οι Αντβεντιστές από αυτό το πα ράδειγμα; Πολλά! Έρευνες δείχνουν ότι το 30% των μελών της εκ κλησίας ασχολούνται με διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, ε κτός εκκλησίας, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Τι γίνε ται όμως με το υπόλοιπο 70%; Ο Ιησούς καλεί όλη την εκκλησία, να διακηρύξει σε όλο τον κόσμο το αιώνιο ευαγγέλιο (Αποκ. 14/ιδ’ 6).

Ποιο είναι το αιώνιο ευαγγέλιο; Στο Λουκά 4/δ’ 16-21, όπου δια βάζουμε για την αποστολή και την διακονία του Ιησού, το αιώνιο ευαγγέλιο φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από την διακήρυξη της εκ πίστεως σωτηρίας, όσο καίρια κι αν είναι. Ο Ιησούς μας έ δειξε πως η διακήρυξη του ευαγγελίου συμπεριλαμβάνει πράξεις αγάπης και ευσπλαχνίας προς τους φτωχούς, τους πεινασμένους, τους αρρώστους, τους καταπιεσμένους, τους θλιμμένους, τους φυ λακισμένους, ακόμη και τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. Έ χει να κάνει με την Βιβλική δικαιοσύνη και την αποκατάσταση στο καλό, τουλάχιστον ως ένα σημείο, μιας και το κακό θα αφανιστεί ολοκληρωτικά με το τέλος του κόσμου.

Αυτήν την τριμηνία θα ερευνήσουμε την ολοκληρωμένη έννοια του αιώνιου ευαγγελίου και θα εξετάσουμε τον ρόλο της εκκλησίας στην κοινωνία, μέσω του ευαγγελίου. «Εκκλησία» είναι μία κοινότη τα ανθρώπων που έχουν κληθεί να ζήσουν και να κηρύξουν το αι ώνιο ευαγγέλιο όπως εκφράζεται στην διακονία του Ιησού. Δεν αρ κεί λοιπόν να κηρύξουμε απλώς το ευαγγέλιο, αλλά πρέπει και να το ζήσουμε, διακονώντας όσους έχουν ανάγκη γύρω μας.

Πώς υπηρετεί η τοπική σας εκκλησία τους πάσχοντες; Όλες οι διακονίες της εκκλησίας (για παράδειγμα της υγείας, της οικογένει ας, των νέων, της Σχολής Σαββάτου κτλ.) υπάρχουν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Οι υπηρεσίες των Αντβεντι στών λειτουργούν από την εκκλησία με σκοπό να δείξουν το ευαγγέλιο και να προετοιμάσουν τον δρόμο για να ακούσουν οι άνθρω ποι τον Λόγο του Θεού. Μία τέτοια υπηρεσία είναι η Δορκάδα. Ε πίσης, η οργάνωση ADRA, είναι ένας μη κυβερνητικός, οργανισμός της εκκλησίας των Αντβεντιστών – ένα ακόμη σημαντικό μέσο με το οποίο διακονούμε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Πώς εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας στον Θεό για όσα έχει κάνει για εσάς μέσω του Χριστού; Κάποιο μέλος το εξέφρασε έτσι:

Στο δρόμο είδα ένα μικρό κορίτσι, να τρέμει από το κρύο και να ελπίζει για ένα απλό γεύμα. Θύμωσα και είπα στον Θεό: «Γιατί το επέτρεψες αυτό; Γιατί δεν κάνεις κάτι γι’ αυτό;» Ο Θεός δεν μίλησε.
Εκείνο το βράδυ όμως, ξαφνικά, μου απάντησε:
«Και βέβαια έκανα κάτι. Σε δημιούργησα.»
In Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, σ. 78.

Επιστροφή