Απρ. - Μάι. - Ιούν. 2015

Το βιβλίο του Λουκά

Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

«Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού, και εσπλαγχνίσθη. Και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού, και κατεφίλησεν αυτόν» Λουκά 15/ιε’ 20.

Αυτό το εδάφιο είναι γνωστό σε όλους μας. Είναι παρμένο από μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες ιστορίες όλης της λογοτεχνίας, θεολογικής και μη. Και το εκπληκτικό είναι ότι ποτέ δεν θα τη μαθαίναμε εάν ένας απλός ευαγγελιστής γιατρός δεν την συμπεριλάμβανε στην επιστολή του προς τον φίλο του τον Θεόφιλο.

Περισσότερα...


Κατέβασε τη Σχολή Σαββάτου σε μορφή PDF

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook

Επέλεξε τη εβδομαδιαία μελέτη που επιθυμείς ή κατέβασε όλες τις μελέτες του τριμήνου.

get adobe reader
Για να δεις τις μελέτες της σχολής Σαββάτου απαιτείται Adobe Acrobat PDF Reader.

Κατέβασε σε μορφή ePub για iPhone ή iPad

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook
Το βιβλίο του Λουκά

"Το βιβλίο του Λουκά"

2η Τριμηνία 2015


Προέλευση IBook