ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ανακαλύπτω

Το μυστικό της προσευχής με απάντηση

Ο Ανατόλι Λεβιτίν, ένας Ρώσος συγγραφέας και ιστορικός, πέρασε χρόνια στο Γκούλαγκ της Σιβηρίας όπου οι παρακλήσεις στο Θεό φαίνονταν να μένουν παγωμένες. Αλλά επέστρεψε πνευματικά ενδυναμωμένος. Έγραψε: «Το μέγιστο θαύμα όλων είναι η προσευχή. Αρκεί να στραφώ πνευματικά στο Θεό και μονομιάς αισθάνομαι μια δύναμη να περιλούει εμένα, την ψυχή μου, όλη την ύπαρξη μου. Τι είναι; Ψυχοθεραπεία; Όχι. Δεν είναι ψυχοθεραπεία, γιατί από πού εγώ, ένας ασήμαντος γεράκος και κουρασμένος από τη ζωή, παίρνω αυτή τη δύναμη που με ανανεώνει και με σώζει, υψώνοντάς με πάνω από τη γη; Αυτή έρχεται από έξω και δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο που θα της αντιστεκόταν».

Σε αυτό το Τεύχος θα δούμε πώς η προσευχή - η αναπνοή της ψυχής - μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ισχυρότερη σχέση με το Θεό και υγιέστερη χριστιανική ζωή.

1. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός ακούει όταν προσευχόμαστε;

«Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης, και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ, και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ, και θέλω σας εισακούσει. Και θέλετε ζητήσει, και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών.» Ιερεμίας [κθ΄] 29:11-13.

Ποια βεβαιότητα έδωσε ο Ιησούς ότι θα ακούσει και θα απαντήσει στις προσευχές μας;

«Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε, και θέλει σας δοθή. ζητείτε, και θέλετε ευρεί. κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.» Λουκά [ια΄] 11:9.

Η προσευχή είναι συνομιλία διπλής κατεύθυνσης. Ο Ιησούς υπόσχεται:

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω. εάν τις ακούση της φωνής μου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού.» Αποκάλυψις [γ΄] 3:20.

Πώς είναι δυνατόν να καθίσουμε και να έχουμε ένα ωραίο δείπνο συνομιλίας με το Χριστό; Πρώτον, λέγοντάς Του με προσευχή ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας (όχι απλώς να κάνουμε όμορφες, ευλαβείς εκφράσεις). Δεύτερον, ακούγοντας προσεκτικά. Καθώς προσευχόμαστε με περισυλλογή, ο Θεός μπορεί να μας μιλήσει κατευθείαν. Και καθώς διαβάζουμε το Λόγο Του με ευλάβεια, ο Θεός μας μιλάει μέσα από τις σελίδες του.

Η προσευχή μπορεί να γίνει τρόπος ζωής για το Χριστιανό.

«Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεσθε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.» Α΄ Θεσσαλονικείς [ε΄] 5:16-18.

Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε «αδιαλείπτως»; Πρέπει συνεχώς να είμαστε γονυκλινείς ή να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες λέξεις δοξολογίας και ικεσίας; Φυσικά όχι. Η Γραφή εννοεί μια ζωή πολύ κοντά στον Ιησού που να αισθανόμαστε ελεύθεροι να Του μιλάμε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

«Δεν υπάρχει ούτε χώρος ανάρμοστος ούτε χρόνος ακατάλληλος για να προσφέρουμε μια αίτησή μας στο Θεό. Τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει να υψώσουμε τις καρδιές μας με πνεύμα ένθερμης προσευχής. Ανάμεσα στην κοσμοσυρροή του δρόμου, στον τόπο των ασχολιών μας, μπορούμε να απευθύνουμε μια παράκλησή μας στο Θεό και να ζητήσουμε θεία καθοδήγηση. . . Πρέπει να έχουμε πάντα τη θύρα της καρδιάς μας ανοικτή προσκαλώντας τον Ιησού να έρθει σαν ουράνιος επισκέπτης και να κατοικήσει στην ψυχή μας.» (Βήματα προς τον Χριστό σελ. 92).

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να δημιουργήσουμε αυτές τις στενές σχέσεις είναι να συνηθίσουμε στην αυτοσυγκέντρωση καθώς προσευχόμαστε.

«Η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είσθαι γλυκεία . εγώ θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον.» Ψαλμοί [ρδ΄] 104:34.

«Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε.» Α΄ Τιμόθεον [δ΄] 4:15.

«Εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα.» Ψαλμοί [α΄] 1:2.

Μην αναφέρεις στα βιαστικά ένα κατάλογο αιτήσεων όταν προσεύχεσαι. Μην απομακρυνθείς. Άκουσε. Ακόμη και ένας ευσεβής στοχασμός μπορεί να εμπλουτίσει πολύ τη σχέση σου με το Θεό.

«Πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς.» Ιακώβου [δ΄] 4:8.

Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον Ιησού, τόσο περισσότερο έχουμε την εμπειρία της παρουσίας Του. Κρατώντας απόσταση συνομιλίας με τον Ιησού, ποτέ δε θα απομακρυνθείς από την επιρροή Του. Μη σε απασχολεί να εκφρασθείς σωστά. Απλώς, μίλησε ειλικρινά και ανοιχτά. Μίλησε για όλα. Αυτός πέρασε μέσα από την αγωνία του ίδιου του θανάτου για να γίνει στενός Φίλος σου.

2. ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

Όταν προσευχόμαστε δημόσια ή κατ’ ιδίαν, ας ακολουθήσουμε το περίγραμμα της προσευχής την οποία ο Ιησούς έδωσε στο όρος των Μακαρισμών. Δίδαξε στους μαθητές Του την Κυριακή Προσευχή σε απάντηση της παράκλησής τους «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα».

«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς. αγιασθήτω το όνομά σου. ελθέτω η βασιλεία σου. γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις αιώνας. Αμήν.» Ματθαίον [ς΄] 6:9-13 (από το Κείμενο).

Σύμφωνα με τον τύπο που έδωσε ο Χριστός στην προσευχή Του, πρέπει να πλησιάζουμε στο Θεό ως τον ουράνιο Πατέρα μας, ζητώντας Του το θέλημά Του να πρυτανεύει στην καρδιά μας όπως αυτό επικρατεί στον ουρανό. Του ζητάμε τις υλικές μας ανάγκες, τη συγχώρησή Του και την προθυμία να συγχωρούμε και εμείς. Πάντοτε θυμόμαστε ότι η ευχέρειά μας να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία προέρχεται από το Θεό. Η προσευχή του Χριστού κλείνει με έκφραση δοξολογίας.

Σε μια άλλη περίπτωση ο Χριστός δίδαξε στους μαθητές Του να προσεύχονται στον Πατέρα «εν τω ονόματί μου» (Ιωάννην [ις΄] 16:23), δηλαδή να προσεύχονται σε αρμονία με τις αρχές του Ιησού. Γι’ αυτό συνήθως οι Χριστιανοί τελειώνουν την προσευχή με τις λέξεις: «Στο όνομα του Ιησού. Αμήν». Η λέξη Αμήν στα εβραϊκά σημαίνει «ας γίνει».

Μερικές φορές οι Χριστιανοί αναφέρονται στην Κυριακή Προσευχή ως τύπο προσευχής. Την έχουν αποστηθίσει και την επαναλαμβάνουν δημόσια. Αν και η Κυριακή Προσευχή αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε, η επικοινωνία μας με το Θεό λειτουργεί καλύτερα όταν αυθόρμητα η καρδιά διαμορφώνει τα λόγια.

Μια ματιά στις διάφορες προσευχές ανδρών και γυναικών στη Γραφή μας δίνει ένα βασικό μάθημα: να προσευχόμαστε για όλα. Ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε για κρίσιμα θέματα: συγχώρηση των αμαρτιών μας (Α΄ Ιωάννου [α΄] 1:9), αύξηση της πίστης (Μάρκον [θ΄] 9:24), ανάγκες της ζωής (Ματθαίον [ς΄] 6:11), θεραπεία ασθενών (Ιακώβου [ε΄] 5:15), επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος (Ζαχαρία [ι΄] 10:1). Συγχρόνως μας βεβαιώνει ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε όλες τις ανάγκες και τις έγνοιές μας στον Ιησού. τίποτε δεν είναι τόσο μικρό ώστε να μην προσευχηθούμε γι’ αυτό.

«Πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.» Α΄ Πέτρου [ε΄] 5:7.

Ο Σωτήρας μας ενδιαφέρεται για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Θεός ευχαριστιέται με τις προσευχές μας. Η καρδιά Του αναθερμαίνεται καθώς οι καρδιές μας Τον πλησιάζουν με αγάπη και πίστη.

3. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πολλοί από μας έχουμε θέματα που διστάζουμε να πούμε στους στενούς φίλους μας, πράγματα που κρύβουμε σε μια γωνιά του μυαλού μας. Ο Θεός θέλει να ξαλαφρώσουμε τελείως σε κατ’ ιδίαν προσευχή: ένας προς ένα με Αυτόν. Όχι ότι χρειάζεται να Τον πληροφορήσουμε. Ο Ύψιστος γνωρίζει τους μυστικούς φόβους μας, τα κρυφά κίνητρά μας και τις καταχωνιασμένες μνησικακίες καλύτερα από μας τους ίδιους. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε να ανοίξουμε την καρδιά μας σε Εκείνον που μας γνωρίζει βαθιά και μας αγαπάει άπειρα. Η θεραπεία ξεκινάει μόνον όταν ο Ιησούς αγγίσει τις πληγές. Χρειαζόμαστε να αποδεχθούμε τα προβλήματά μας και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες μας. Αύξηση επέρχεται μόνον όταν ο Ιησούς απλώνει το χέρι Του πάνω στις μεγαλύτερες αδυναμίες μας.

Όταν προσευχόμαστε, ο Ιησούς ο Αρχιερέας μας είναι κοντά μας για βοήθεια σε κάθε στιγμή ανάγκης.

«Δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος, και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.» Εβραίους [δ΄] 4:15,16.

Αισθάνεσαι ανήσυχος, πιεσμένος, ένοχος; Παρουσίασε όλα αυτά στον Κύριο. Η προσευχή μας εισάγει στον κύκλο του ελέους και της χάρης του Χριστού, ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες μας.

Θα πρέπει να έχουμε ένα ιδιαίτερο μέρος για ατομική προσευχή;

«Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και, κλείσας την θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ. και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ.» Ματθαίον [ς΄] 6:6.

Πέρα από ό,τι ο Χριστιανός μπορεί ενδόμυχα να προσευχηθεί στο δρόμο, στην εργασία του ή μέσα σε παρέα, πρέπει να ξεχωρίζει κάποιο χρόνο κάθε μέρα για προσωπική προσευχή. Ο Δανιήλ, ύπατος αξιωματούχος στη Βαβυλώνα και ισχυρός άνδρας του Θεού, προσευχόταν τρεις φορές την ημέρα - πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σχεδόν όλοι οι ειλικρινείς Χριστιανοί έχουν ξεχωρίσει κάποιο χρόνο να περνούν με το Θεό μελετώντας τη Γραφή και προσευχόμενοι. Κλείσε και συ την καθημερινή συνάντησή σου με το Θεό στο χρόνο που αισθάνεσαι ότι μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα.

4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ένωση με τους άλλους στην προσευχή δημιουργεί ιδιαίτερο δεσμό και αποδεσμεύει θεία δύναμη κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο.

«Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.» Ματθαίον [ιη΄] 18:20.

Να θυμάσαι ότι η Κυριακή Προσευχή κρατάει λιγότερο από ένα λεπτό για να προφερθεί. Οι δημόσιες προσευχές πρέπει να είναι σύντομες. Μη τις μετατρέψεις σε ομιλίες που φαίνεται σαν να απευθύνεσαι σε ακροατήριο και όχι στο Θεό. Να μην αισθάνεσαι ότι πρέπει να μιλήσεις σε τόνο αφύσικο και δραματικό. Σεβασμός και ταπεινοφροσύνη είναι ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσεις το Βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των κυρίων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν οικογένεια, είναι να καλλιεργήσουμε τη συνήθεια της οικογενειακής προσευχής. Να δείξουμε στα παιδιά μας ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε τις ανάγκες μας κατευθείαν σε Αυτόν. Συναρπάζει τα παιδιά η σκέψη ότι ο Θεός απαντάει στην προσευχή για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ζωής. Κατάστησε την οικογενειακή προσευχή ώρα ευτυχισμένης, χαλαρωμένης συνύπαρξης.

5. ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Όταν ο Μωυσής προσευχήθηκε, η Ερυθρά Θάλασσα άνοιξε. Όταν ο Ηλίας προσευχήθηκε, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν ο Δανιήλ προσευχήθηκε, ο άγγελος έκλεισε τα στόματα των λιονταριών. Η Γραφή μας παρουσιάζει συναρπαστικές αφηγήσεις προσευχών που απαντήθηκαν, και συνιστά την προσευχή ως το μέσον για να αντλήσουμε ισχυρή δύναμη από το Θεό. Πρόσεξε τη μεγάλη υπόσχεση του Χριστού:

«Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.» Ιωάννην [ιδ΄] 14:14.

Ο Ιησούς μπορεί «υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν» (Εφεσίους [γ΄] 3:20). Ο Θεός υπόσχεται: «Κράξον προς εμέ, και θέλω σοι αποκριθή» (Ιερεμίας [λγ΄] 33:3). Όμως κάποιες προσευχές φαίνονται να μην εισακούονται. Γιατί; Απαιτούνται κάποιοι όροι για την προσευχή; Επτά αρχές θα σε βοηθήσουν να προσεύχεσαι πιο αποτελεσματικά.

1. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

«Εάν μείνητε εν εμοί, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς.» Ιωάννην [ιε΄] 15:7.

Όταν δίνουμε προτεραιότητα στις σχέσεις μας με το Θεό και έχουμε επικοινωνία μαζί Του, θα ακούμε και θα περιμένουμε απάντηση στις προσευχές μας οι οποίες αλλιώς θα περνούσαν απαρατήρητες.

2. ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ

«Πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή, έχοντες πίστιν, θέλετε λάβει.» Ματθαίον [κα΄] 21:22.

Πίστη σημαίνει ότι οι προσευχές μας είναι περισσότερο από απλό χτύπημα στην πόρτα. πραγματικά προσβλέπουμε στον ουράνιο Πατέρα μας για να καλύψει τις ανάγκες μας. Αν ανησυχείς για την έλλειψη πίστης, να θυμάσαι ότι ο Σωτήρας μας έκανε ένα θαύμα για κάποιον άνθρωπο που παρακάλεσε απελπισμένα:

«Πιστεύω, Κύριε. βοήθει εις την απιστίαν μου.» Μάρκον [θ΄] 9:24.

Απλώς προσπάθησε να εξασκήσεις την πίστη που έχεις. μην ανησυχείς για την πίστη που δεν έχεις.

3. ΓΑΛΗΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Αύτη είναι η παρρησία την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι, εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς.» Α΄ Ιωάννου [ε΄] 5:14.

Να θυμάσαι ότι ο Θεός, μέσα από την προσευχή όπως μας δίνει πράγματα, θέλει και να μας διδάξει. Έτσι, μερικές φορές λέει «όχι». μερικές φορές μας στρέφει προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό μας βοηθάει να προσευχόμαστε στο «στόχο» στο μέλλον. Η προσευχή είναι ένα μέσον να συγχρονισθούμε περισσότερο με το θέλημα του Θεού. Έτσι, χρειαζόμαστε να παραμείνουμε ευαίσθητοι στις απαντήσεις του Θεού και να διδαχθούμε από αυτές. Παρακολουθώντας την εξέλιξη των ικεσιών μας θα βοηθηθούμε πολύ.

Το Άγιο Πνεύμα θα μας βοηθήσει. «Το φρόνημα του Πνεύματος ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων» (Ρωμαίους [η΄] 8:27).

Να θυμόμαστε ότι το θέλημά μας πρέπει να συμπίπτει πάντοτε με το θέλημα του Θεού όταν βλέπουμε τα πράγματα όπως Αυτός τα βλέπει.

4. ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

«Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριον, και έκλινε προς εμέ, και ήκουσε της κραυγής μου.» Ψαλμοί [μ΄] 40:1.

Το κύριο θέμα είναι να προσβλέπεις στο Θεό και στη δική Του λύση. Μη στέλνεις απλώς μια γρήγορη ικεσία και έπειτα τρομοκρατημένα να βλέπεις το πρόβλημα αφήνοντάς το να σε καταβάλει. Μη ζητάς από το Θεό υποστήριξη μιας στιγμής και έπειτα να καταπνίξεις τις δυσκολίες σου στη φρενίτιδα αναζήτησης διασκεδάσεων. Περίμενε υπομονητικά τον Κύριο. Στην εποχή που ετοιμάζουμε το γεύμα σε φούρνο μικροκυμάτων και χρησιμοποιούμε τηλεχειριστήρια, μας είναι δύσκολο να δεχθούμε αυτή την παιδεία της υπομονής.

5. ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΣΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

«Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει.» Ψαλμοί [ξς΄] 66:18.

Μια γνωστή σε μας αμαρτία βραχυκυκλώνει τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. μας χωρίζει από το Θεό (Ησαΐας [νθ΄] 59:1,2). Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να είσαι τέλειος για να έχεις απάντηση στην προσευχή. Σημαίνει ότι δεν μπορείς με το ένα χέρι να κρατάς την αμαρτία και με το άλλο να αναζητάς θεία βοήθεια. Ειλικρινής ομολογία και μετάνοια λύνουν το πρόβλημα.

Αν δεν αφήνουμε το Θεό να μας ελευθερώσει από τις κακές σκέψεις, λέξεις και πράξεις, οι προσευχές μας δε θα είναι αποτελεσματικές.

«Ζητείτε, και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.» Ιακώβου [δ΄] 4:3.

Ο Θεός δεν απαντάει «ναι» σε εγωιστικές ή κακόβουλα εμπνευσμένες προσευχές. Έχε ανοιχτά τα αυτιά σου στο νόμο του Θεού, στο θέλημά Του, και τότε τα δικά Του αυτιά θα είναι ανοιχτά στις ικεσίες σου.

«Του εκκλίνοντος το ωτίον αυτού από του να ακούη τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είσθαι βδέλυγμα.» Παροιμίες [κη΄] 28:9.

6. ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο Θεός απαντάει σε εκείνους που ζητούν την παρουσία και τη δύναμή Του στη ζωή τους.

«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην. διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.» Ματθαίον [ε΄] 5:6.

7. ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ο Ιησούς απεικόνισε την ανάγκη της επιμονής στις ικεσίες μας με την παραβολή της χήρας που πήγαινε συνεχώς σε ένα κριτή ζητώντας να εκδικάσει την υπόθεσή της. Τελικά, ο κριτής είπε εκνευρισμένος:

«Επειδή με ενοχλεί η χήρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, διά να μη έρχηται πάντοτε και με βασανίζη. Και είπεν ο Κύριος, Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. ο δε Θεός δεν θέλει κάμει εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι’ αυτούς;» Λουκά [ιη΄] 18:5-7.

Μην εκφέρεις μια περιστασιακή ικεσία στο Θεό, έτσι καλού-κακού. Μίλησε μαζί Του για όλες τις ανάγκες σου, τις ελπίδες σου, τα όνειρά σου. Ζήτησε ειδικές ευλογίες. Κάλεσέ Τον σε στιγμές ανάγκης. Να ζητάς, να ακούς μέχρι να γνωρίσεις την απάντηση του Θεού.

6. ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥΣ

Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός στέλνει τους αγγέλους Του, που δεν περιορίζονται από ταχύτητα και απόσταση, να απαντήσουν στις προσευχές μας.

«Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα, διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;» Εβραίους [α΄] 1:14.

Ο Ψαλμωδός χαιρόταν που ο Θεός απαντούσε στις προσευχές του με τη διακονία των αγγέλων Του.

«Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν . . . Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν, και ελευθερώνει αυτούς.» Ψαλμοί [λδ΄] 34:4,7.

Μετά από σαράντα μέρες πειρασμών, σε απάντηση της προσευχής του Ιησού, «αφίνει αυτόν ο διάβολος. και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν» (Ματθαίον [δ΄] 4:11). Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός στέλνει αγγέλους που φθάνουν με ταχύτητα σκέψης για να απαντήσουν στις προσευχές μας.

Η Γραφή αφήνει να εννοηθεί ότι ο κάθε Χριστιανός έχει το φύλακα άγγελό του.

«Προσέχετε, μη καταφρονήσητε ένα των μικρών τούτων. διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοι αυτών εν τοις ουρανοίς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς.» Ματθαίον [ιη΄] 18:10.

Τα εδάφια Έξοδος [κγ΄] 23:20, Εβραίους [ιγ΄] 13:2, Ψαλμοί 91:11,12, Πράξεις [ε΄] 5:19 αναφέρονται σε αγγέλους που βοήθησαν προσευχομένους.

Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο πείραμα στο οποίο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να συμμετέχουμε. Γι’ αυτό άρχισε να κτίζεις τις προσωπικές σου εμπειρίες σήμερα. κάνε τις δικές σου ανακαλύψεις. Ως αποτέλεσμα των προσευχών μας:

«Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. αλλ’ εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.» Φιλιππησίους [δ΄] 4:5-7.

Ουράνιε Πατέρα, θέλω να Σε γνωρίσω από πιο κοντά. Μέσα από την προσευχή θέλω να έχω διαρκή επαφή μαζί Σου. Σε παρακαλώ δίδαξέ με πώς να προσεύχομαι πιο αποτελεσματικά. Δείξε μου πώς να ακούω καλύτερα, να έχω καλύτερους στόχους, να ανταποκρίνομαι καλύτερα. Στο όνομα του Ιησού τα ζητώ. Αμήν.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Αυτό το Τεύχος και τα Τεύχη 15 μέχρι 20 εξετάζουν το χριστιανικό τρόπο ζωής.

Η Βίβλος σκιαγραφεί ένα συγκεκριμένο τρόπο χριστιανικής ζωής;

«Να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας. και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.»Εφεσίους [δ΄] 4:22-24.

Ο Χριστιανός πρέπει να απεκδυθεί τον παλιό άνθρωπο που ήταν αποτέλεσμα απατηλών επιθυμιών, και να ενδυθεί το νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν. Κατά την αναγέννηση γινόμαστε νέα κτίσματα.

Η Γραφή μας παροτρύνει να αυξανόμαστε σε αυτή τη νέα ζωή καθώς το Άγιο Πνεύμα εργάζεται να μεταμορφώσει το χαρακτήρα μας:

«Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα. αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας.» Εβραίους [ιβ΄] 12:1-3.

Η Γραφή εδώ χρησιμοποιεί την εικόνα ενός μεγάλου αθλητικού στίβου στον οποίον ο Χριστιανός επιδίδεται σε έναν πνευματικό αγώνα. Οι θεατές στο στίβο - το μεγάλο νέφος μαρτύρων -περιλαμβάνουν όλους τους πιστούς ανθρώπους που αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο (Εβραίους [ια΄] 11). Είμαστε οι αγωνιστές.

Σαν Χριστιανοί πρέπει να απαλλαχθούμε από κάθε τι που μας αναχαιτίζει, και να καταβάλουμε κάθε ενέργεια για να κερδίσουμε τον αγώνα. Για να εξασφαλίσουμε τη νίκη, πρέπει να αποβλέπουμε στον Ιησού και να συλλογισθούμε ότι Αυτός είναι το πρότυπό μας στις σκέψεις και πράξεις. Ο τρόπος ζωής Του και η προσφορά αιώνιας ζωής γίνονται εφικτά επειδή υπέφερε σταυρό και νίκησε την αμαρτία και το θάνατο για μας.

Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό το νέφος των μαρτύρων που μεγαλούργησαν στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης; Όταν έχεις χρόνο, διάβασε το κεφάλαιο Εβραίους [ια΄] 11, και πρόσεξε πώς η πίστη ικάνωσε αυτούς τους ανθρώπους να υπερπηδήσουν κάθε εμπόδιο και κάθε δοκιμασία. Αυτές οι νίκες μπορούν να είναι και δικές σου - ακόμη και στις χείριστες στιγμές που η ζωή σού επιφυλάσσει. Καθώς διαβάζεις το ια΄ κεφάλαιο, πρόσεξε τις λέξεις οι οποίες δίνουν την έννοια των αποφασιστικών πράξεων.

Αυτοί οι άνθρωποι επέτυχαν παρά τις αντίξοες συνθήκες, «διά της πίστεως» στον ερχόμενο Μεσσία. Το μυστικό της επιτυχίας τους, όπως και το δικό μας μυστικό της επιτυχίας ως Χριστιανοί, είναι να αποβλέπουμε στον Ιησού, εφόσον Αυτός είναι η ουσία της πίστης. Ο Χριστός είναι η κινητήρια δύναμη στη χριστιανική ζωή. Αυτός μας δίνει πίστη, την ουσιώδη αρετή στο χριστιανικό τρόπο ζωής, τον κύριο συντελεστή για ορθή πνευματική ανάπτυξη.

Ο χριστιανικός τρόπος ζωής οδηγεί στην τέλεια ειρήνη, σε ένα τέλειο αίσθημα ασφάλειας και ευεξίας.

«Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί.» Ησαΐας [κς΄] 26:3.

Αυτό συμβαίνει όταν η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από το Χριστό.

Κάποτε στη Σιγκαπούρη ρωτήθηκε ένας γηραιός Χριστιανός που είχε ζήσει πολλά χρόνια ως Βουδιστής: «Κύριε Λιμ, ποια διαφορά βρίσκετε ανάμεσα στην εποχή που ήσασταν Βουδιστής και τώρα που είστε Χριστιανός;»

Ο κ. Λιμ απάντησε: «Είναι απλό. Από τότε που βρήκα τον Ιησού ως Σωτήρα μου, έχω ειρήνη στην καρδιά μου.»

Συχνά τίθεται η ίδια ερώτηση σε όσους δέχονται το Χριστό: «Τώρα που βιώνετε ένα χριστιανικό τρόπο ζωής, ποια διαφορά βλέπετε;»

Η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι: «Έχω ειρήνη στην ψυχή μου.»

Αυτό το Τεύχος και τα έξι Τεύχη που ακολουθούν, ερευνούν το χριστιανικό τρόπο ζωής. αποκαλύπτουν τα μυστικά της ευτυχισμένης χριστιανικής ζωής. Θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις μια στενότερη σχέση με το Θεό και ορθή χριστιανική ζωή. Άρχισε από σήμερα να προσβλέπεις στον Ιησού και θα συμμετέχεις στον πανηγυρισμό της τελικής νίκης όταν η ειρήνη του Ιησού θα βασιλεύει αδιαφιλονίκητα.


Συνέχισε τη μελέτη σου: Το μυστικό της ευτυχίας

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ

Μπορούμε να πιστέψουμε στο Θεό
Μπορούμε να πιστέψουμε στη Γραφή
Η ζωή μου ενδιαφέρει το Θεό;
Ένα σχέδιο για τη ζωή σου
Γέφυρα για μια ικανοποιητική ζωή
Μια δέυτερη ευτκαιρία στη ζωή
Σχετικά με το μέλλον σου
Όταν ο Ιησούς έρθει για σένα
Το σπίτι σου στον Ουρανό
Πόσο σύντομα θα επιστρέψει ο Χριστός;
Η μυστηριώδης δύναμη στη ζωή μου
Ένας πανταχού παρών Σωτήρας
Από ένοχος αμαρτωλός σε συγχωρημένος άγιος
Το μυστικό της προσευχής με απάντηση
Το μυστικό της ευτυχίας
Το μυστικό της ουράνιας ανάπαυσης
Το μυστικό της αύξησης μέσα από τη συμμετοχή
Το μυστικό της υγιεινής ζωής
Εισερχόμεοι στη χριστιανική ζωή
Το μυστικό της ανάπτυξης μέσα από τη συναδέλφωση
Μπορεί η πλειονότητα να κάνει λάθος;
Είναι ο Θεός δίκαιος
Τί είναι η κόλαση και πού βρίσκεται;
Τί συμβαίνει μετά θάνατον;
Μπορώ να βρω την εκκλησία του Θεού σήμερα;
Έχει ο Θεός ένα ειδικό μήνυμα για τις μέρες μας;