Έντυπα

Προφήτες και Βασιλείς

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα γεγονότα τα οποία διαδραματίσθηκαν κατά την εποχή των προφητών και των βασιλέων του λαού Ισραήλ.

Ξεκινάει με το βασιλιά Σολομώντα - το διάδοχο του Δαβίδ, επί της βασιλείας του οποίου κτίσθηκε ο περίφημος ναός του Σολομώντος. Ακολουθεί η διάσπαση του λαού Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Ένα μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στον ανεπανάληπτο προφήτη Ηλία. Αναφέρεται ο προφήτης Ησαΐας, ο επιλεγόμενος ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια εισέρχεται στο προσκήνιο η Βαβυλώνα, ακολουθεί η αιχμαλωσία του λαού Ισραήλ από τους Βαβυλωνίους και τελειώνει με την παλιννόστηση του λαού στα πάτρια εδάφη.

Βασίζεται στα βιβλία Α΄Βασιλέων μέχρι Β΄Χρονικών.  Είναι το δεύτερο από τα πέντε βιβλία που αναφέρονται σε όλη την Αγία Γραφή, τηρουμένης της χρονολογικής διαδοχής των γεγονότων.

Σε μορφή PDF Προφήτες και Βασιλείς

Χριστιανική Εκπαίδευση

Κάθε άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τις πρακτικές απαιτήσεις της ζωής, και αν θα επιβληθεί στις περιστάσεις ή θα πέσει θύμα σε αυτές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση που έλαβε, επειδή αυτή του προσφέρει τα μέσα να αγωνισθεί με εμπιστοσύνη για την επιτυχία στη ζωή, την αληθινή επιτυχία.

Το βιβλίο αυτό, που για πολλά χρόνια υπήρξε ο ασφαλής οδηγός στα χέρια γονέων και δασκάλων, τονίζει ότι η αληθινή εκπαίδευση την οποία ο Θεός αναγνωρίζει, είναι αυτή που βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Για το λόγο αυτόν, συχνά το βιβλίο ανατρέχει σε αυτή για να τεκμηριωθούν τα γραφόμενα, και επίσης κάθε κεφάλαιο αρχίζει με ένα εδάφιο.

Σε μορφή PDF Χριστιανική Εκπαίδευση

Η Χάρη Του

Ελάτε μαζί με το συγγραφέα, Ty Gibson, να εξερευνήσετε και να γνωρίσετε το βαθύτερο νόημα της χάρης του Θεού, όπως την παρουσιάζει στο βιβλίο του "Η Χάρη Του". Διαβάζοντας αυτό το βιβλία μπορείτε να κατανοήσετε βαθύτερα πώς, κατά τα λεγόμενα του απόστολου Παύλου, η χάρη μπορεί να μεταμορφώσει το καθένα μας σ’ ένα αριστούργημα της θεϊκής καλλιτεχνίας.

Σε μορφή PDF Η Χάρη Του

Επικοινωνία με το Θεό

Η χριστιανική ζωή είναι μια αέναη πάλη. Ο θανάσιμος εχθρός είναι η αμαρτία. Ή θα συντρίψεις αυτόν τον εχθρό ή θα σε συντρίψει αυτός. Δεν υπάρχει έλεος, ούτε συμβιβασμός. Η πείρα, παράλληλα με την Αγία Γραφή, έχει καταδείξει ότι ο εχθρός είναι ασύγκριτα ισχυρότερος από τον άνθρωπο. Συχνά, η αναγνώριση της πραγματικότητας αυτής έρχεται λίγο αργά, επειδή δεν αισθανόμαστε έγκαιρα το βάθος του νοήματος των λόγων του Κυρίου πού λέει: «χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν», ώστε να αποφύγουμε όλα τα δυσάρεστα, καταφεύγοντας σε Αυτόν, την πηγή της δύναμης και του θριάμβου.

Η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν να επικεντρωθούμε στην επικοινωνία μας με το Θεό διαμέσου της προσευχής, και όλοι θα έχουμε την εμπειρία της όψιμης βροχής του Αγίου Πνεύματος για να εμπλησθούμε με δύναμη εξ Ύψους, να γευθούμε τη νίκη και το θρίαμβο κατά της αμαρτίας, και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας ως πιστοί και ως εκκλησία επάνω στη γη.

Σε μορφή PDF Επικοινωνία με το Θεό