Έντυπα

27 Βασικά Πιστεύω

Τα βασικά πιστεύω της Χριστιανικής Εκκλησίας Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Μελετήστε μαζί μας τις αλήθειας που μας αποκαλύπτει ο Άγιος Λόγος του Θεού.

Σε μορφή PDF 27 Βασικά Πιστεύω

Προτροπές προς την Εκκλησία
Τομος 9ος

Το παρών βιβλίο περιέχει θέματα πολύ απαραίτητα για την εποχή μας. Ήδη το ξεκίνημα του βιβλίου θυμίζει σύγχρονο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που κατέρρευσαν. Όταν γράφηκε, ήταν μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον», θα βρούμε τις αντίστοιχες καταστάσεις στη σημερινή εποχή. Ακόμη, μπορούμε να μεταφέρουμε τα τοπωνύμια των Ηνωμένων Πολιτειών σε δικά μας τοπωνύμια. Τοποθετώντας τυχαία στη θέση της Νέας Υόρκης την Αθήνα, στη θέση της Βοστόνης την Πάτρα κ.τ.λ., μεταφέρουμε στις δικές μας περιοχές το έργο που έγινε ή έπρεπε να γίνει στις περιοχές εκείνες. Έτσι, αισθανόμαστε πιο έντονη την ευθύνη για τα δικά μας μέρη.

Σε μορφή PDF Προτροπές προς την Εκκλησία