Μελέτη της Βίβλου

Ανακαλύπτω

Η σειρά Ανακαλύπτω απαντά κάποια από τα βασικά ερωτήματα της ζωής χρησιμοποιώντας ως πηγή την Αγία Γραφή.

Γιατί υπάρχει δυστυχία και θάνατος;
Τι συμβαίνει όταν κάποιος πεθαίνει;
Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος;
Υπάρχει ελπίδα για τον κόσμο μας;

Ανακάλυψε τις απαντήσεις που προσφέρει η Αγία Γραφή· θα αλλάξουν τη ζωής σου.

Άρχισε τη μελέτη σου