Πιστεύω

Επιγραμματικά

  • Το πιστεύω μας επικεντρώνεται στον Ιησού Χριστό και στις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, ένας οδηγός για τη ζωή και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης.
  • Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της Αγίας Γραφής, υπάρχει ένας Θεός: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια ενότητα από τρία αιώνια πρόσωπα.
  • Πιστεύουμε ότι ο κόσμος δε βρίσκεται εδώ από τύχη, αλλά είναι έργο ενός Υπέρτατου Σχεδιαστή - του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο σ' αυτή τη δημιουργία ως διαχειριστή της.
  • Πιστεύουμε ότι οι Δέκα Εντολές αποτελούν την κατευθυντήρια δύναμη του όλου τρόπου της ζωής και της πνευματικής υπάρξεώς μας, και τηρούμε ως ημέρα λατρείας το Σάββατο - τη Βιβλική Έβδομη Ημέρα.
  • Πιστεύουμε ότι η σωτηρία μας αποκτάται μόνο δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, και αυτό όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά κατά χάριν. Αυτό σημαίνει πως η υπακοή μας στους νόμους του Θεού, δε συμβάλλει στη σωτηρία μας. Σωζόμαστε, όταν η πίστη μας στηρίζεται αποκλειστικά στο σταυρικό θάνατο του Χριστού, που έγινε για τη συγχώρηση των παραβάσεών μας.
  • Πιστεύουμε στην επικείμενη επιστροφή του Χριστού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο δεχόμαστε εξ ολοκλήρου, όπως ακριβώς το συνέταξαν οι πατέρες της Εκκλησίας στις Οικουμενικές Συνόδους Α' και Β' το 325 και 381 αντίστοιχα.Ένα προς ένα τα βασικά πιστεύω

(επιλέξτε "Περισσότερα..." για πλήρη ανάλυση του κάθε θέματος)

Ο Λόγος του Θεού

Η Αγία Γραφή - Παλαιά και Καινή Διαθήκη - είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, δοσμένος με θεία έμπνευση διαμέσου αγίων ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν όπως το ΄Αγιο Πνεύμα τους κατεύθυνε. Στο Λόγο αυτό Ο Θεός παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σωτηρία. Η Αγία Γραφή είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματός Του. Είναι το πρότυπο του χαρακτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο έγκυρος αποκαλυπτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη καταγραφή των πράξεων του Θεού στην ιστορία.

Περισσότερα...

Ο Θεός Πατέρας

Ο Αιώνιος Θεός ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, η Πηγή, ο Συντηρητής και ο Κυρίαρχος όλης της κτίσης. Είναι δίκαιος και άγιος, ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πλούσιος σε σταθερή αγάπη και πιστότητα. Οι ιδιότητες και οι ικανότητες που εκδηλώνονται στον Υιό και στο ΄Αγιο Πνεύμα, αποκαλύπτονται και στον Πατέρα.

Περισσότερα...

Θεός το Άγιο Πνεύμα

Ο Αιώνιος Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα ήταν σε δράση με τον Πατέρα και τον Υιό κατά τη δημιουργία, την ενσάρκωση και τη λύτρωση. Ενέπνευσε τους συγγραφείς της Βίβλου. Ενέπλησε τη ζωή του Χριστού με δύναμη. Ελκύει και ελέγχει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ανανεώνει και μεταμορφώνει στην εικόνα του Θεού εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται. Απεσταλμένος από τον Πατέρα και τον Υιό να είναι πάντοτε με τα παιδιά Του, διαχέει τα πνευματικά χαρίσματα στην εκκλησία, την ενδυναμώνει ώστε αυτή να δώσει τη μαρτυρία της για το Χριστό, και σε αρμονία με τη Γραφή την οδηγεί σε όλη την αλήθεια.

Περισσότερα...

Η Θεότητα

Ένας είναι ο Θεός: Πατέρας, Υιός και ΄Αγιο Πνεύμα, μια ενότητα σε τρία συναιώνια Πρόσωπα. Ο Θεός είναι αθάνατος. παντοδύναμος, παντογνώστης, υπεράνω όλων και πανταχού παρών. Είναι άπειρος και πέραν από την ανθρώπινη κατανόηση, όμως γνωστός επειδή ο Ίδιος αποκάλυψε τον εαυτό Του. Είναι αιωνίως άξιος λατρείας, σεβασμού και υπηρεσίας εκ μέρους όλης της δημιουργίας.

Περισσότερα...

Θεός ο Υιός

Ο Aιώνιος Θεός Υιός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιησούς Χριστός. Διαμέσου Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, πραγματοποιείται η σωτηρία της ανθρωπότητας και κρίνεται ο κόσμος. Πραγματικά αιώνιος Θεός, έγινε επίσης πραγματικά άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Η σύλληψη έγινε διά του Αγίου Πνεύματος και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε και γνώρισε τον πειρασμό σαν ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και δίνοντας ένα τέλειο παράδειγμα της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού. Με τα θαύματά Του εκδήλωσε τη δύναμη του Θεού και επικυρώθηκε ως ο Μεσσίας που ο Θεός υποσχέθηκε. Υπέφερε και πέθανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και στη θέση μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφθηκε για να ιερουργήσει στο ουράνιο αγιαστήριο υπέρ ημών. Θα έρθει και πάλι με δόξα για την τελική απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατάσταση των πάντων.

Περισσότερα...

Δημουργία

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στη Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας. Σε έξι ημέρες ο Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας. Έτσι, θέσπισε το Σάββατο σαν αένναη ανάμνηση του ολοκληρωμένου δημιουργικού έργου Του. Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα του Θεού ως κορωνίδα του έργου της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν. ΄Οταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του Θεού.

Περισσότερα...