Δωρεές

Καταχώρηση Δωρεάς


Όνομα
Επώνυμο
ΑΦΜ
Εκκλησία
ΔΕΚΑΤΑ
Δέκατα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Σχολή Σαββάτου
Σχολή Σαββάτου - 13ο Σάββατο
Γενεθλίων - Ευχαριστίας
Ετήσιας Θυσίας
Παγκόσμιας Ραδιοφωνίας
ADRA International
Newbold College
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ελληνική Αποστολή
Ευαγγελισμός
Διακονία Παιδιών
Διακονία Νεολαίας
Διακονία Γυναικών
Διακονία Οικογενειών
ADRA Ελλάδος
ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τοπική εκκλησία
Ευαγγελισμός
Υπέρ πτωχών - Δορκάδα
ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ